Razpis

Mladinski razpis 2024

Zavod Ambitia, v sodelovanju z Zavodom za turizem, kulturo in šport Šmarješke Toplice objavlja mladinski razpis 2024. Namen razpisa je financiranje malih mladinskih pobud v lokalni skupnosti za mlade v starosti med 16 in 25 let, ki bivajo v občini,  z namenom zagotoviti  sredstva za aktivnosti mladih in  spodbuditi njihovo aktivno soustvarjanje v lokalni skupnosti.

 

Prijavni pogoji

Na razpis  se lahko prijavi skupina mladih (najmanj trije mladi) v starosti  od16 do 25 let, pri čemer je vsaj ena oseba polnoletna. Vsaj dve osebi morata imeti stalno bivališče v občini Šmarješke Toplice. Izbrane skupine bodo povabljene na delavnico o projektnem vodenju, ki je obvezna in je predpogoj za podpis pogodbe o financiranju projekta. Zavod Ambitia ima si pridružuje pravico, da na tej delavnici predlaga izboljšave projektne ideje. Delavnica se bo izvedla 1. junija 2024 ob 11.00 v Hiši Žive Dediščine, v Beli Cerkvi.

 

Vsebinska in finančna merila

V prijavnici je potrebno opredeliti vsebino projekta. Komisija bo ocenjevala kakovost projektnega predloga. Kakovost se meri glede na:

  • število doseženih oz. vključenih mladih v projektu,
  • ustvarjalnost projektnega predloga,
  • vidnost projekta v lokalni skupnosti.

Projekt  mora biti izveden v času med 1. junijem 2024 in 31. januarjem 2025 v občini Šmarješke Toplice.

 

Okvirna višina razpisa

Skupna višina razpisa je 2.000 EUR, pri čemer je višina posameznega projekta ovrednotena največ do 500 EUR. Komisija ima pravico, da predlagana sredstva zmanjša v kolikor oceni, da so finance za predlagan projekt prevelike. Komisija ima pravico, da ne dodeli  sredstev nobenemu projektu.

 

Rok za predložitev in način predložitev vlog

Rok za prijavo projekta je 26. april 2024. Prijavnico, ki je del tega razpisa je potrebno oddati na spletni naslov info@ambitia.eu do 26. april 2024, do polnoči. V zadevi spletne pošte naj piše: Prijava na mladinski razpis. Rezultati bodo znani 13. maja 2024.

 

Formalno popolne vloge

Formalno popolne vloge so tiste, ki izpolnjujejo sledeče pogoje:

  • Projektno idejo je oddala skupina (vsaj treh) mladih, ki so stari med 16 in 25 let pri čemer je vsaj eden v skupini polnoletna oseba.
  • Vsaj dve osebi imata stalno bivališče v občini Šmarješke Toplice.
  • Projektna ideja je oddana na prijavnici, ki je priloga tega razpisa ali v kombinaciji prijavnica – video predstavitev.
  • Projektna ideja je oddana na spletni naslov info@ambitia.eu najkasneje do 26. april 2024, do polnoči.

 

Razpisna dokumentacija in hranjenje osebnih podatkov

Projektni predlog je potrebno oddati v eni izmed spodnjih oblik:

  • prijavnica, ki priloga te dokumentacije ali
  • video predstavitev (pri čemer je potrebno odgovoriti na vsa vprašanja iz prijavnice).

V kolikor prijavljate vašo projektno idejo v obliki video predstavitve, je potrebno kljub vsemu izpolniti prvi del prijavnice, v video predstavitvi pa odgovoriti na vprašanja drugega dela prijavnice. V prijavnici zahtevamo nekaj osebnih podatkov prijaviteljev, ki nam koristijo kot dokazilo za ustreznost projektne skupine ter za nadaljnje komuniciranje. Zahtevamo imena in priimke vseh članov skupine, letnico rojstva vseh članov skupine, ter domači naslov, telefonsko številko ter spletni naslov enega od prijaviteljev. Več osebnih podatkov bomo zahtevali ob podpisu pogodbe v kolikor bo vaš predlog izbran.

PRIJAVNICA