Life

Mladinski razpis 2024

Namen razpisa je financiranje malih mladinskih pobud v lokalni skupnosti za mlade v starosti med 16 in 25 let, ki bivajo v občini, s ciljem, da se zagotovijo sredstva za aktivnosti mladih in spodbudi aktivno soustvarjanje mladih v lokalni skupnosti.

Pogoji za kandidiranje

Na razpis lahko kandidira skupina mladih (minimalno trije mladi) v starosti med 16 in 25 let, pri čemer je vsaj ena oseba polnoletna. Vsaj dve osebi morata imeti stalno bivališče v občini Šmarješke Toplice.

Izbrane skupine bodo povabljene na delavnico o projektnem vodenju, ki je obvezna in je predpogoj za podpis pogodbe o financiranju projekta. Zavod Ambitia ima pravico, da na tej delavnici predlaga izboljšave projektne ideje. Delavnica se bo izvedla 1. junija 2024 ob 11.00 v Hiši Žive Dediščine, Bela Cerkev.

Vsebinska in finančna merila

V prijavnici je potrebno opredeliti vsebino projekta. Komisija bo ocenjevala kakovost projektnega predloga. Kakovost se meri:

  • Število doseženih oz. vključenih mladih v projektu.
  • Kreativnost projektnega predloga.
  • Vidnost projekta v lokalni skupnosti.

Projekt se mora izvesti v času med 1. junijem 2024 in 31. januarjem 2025, izvesti pa se mora v občini Šmarješke Toplice.

Okvirna višina razpisa

Skupna višina razpisa je 2.000 EUR, pri čemer je višina posameznega projekta ovrednotena med 300 in 500 EUR. Komisija ima pravico, da predlagana sredstva zmanjša v kolikor oceni, da so finance za predlagan projekt prevelike. Komisija ima pravico, da ne dodeli sredstva za noben projekt.

Rok za predložitev in način predložitev vlog

Rok za prijavo projekta je 26. april 2024.

Prijavnico, ki je del tega razpisa je potrebno oddati na spletni naslov info@ambitia.eu do 26. april 2024, do polnoči. V zadevi spletne pošte naj piše: Prijava na mladinski razpis.

Rezultati bodo znani 13.5.2024.

Formalno popolne vloge

Formalno popolne vloge so tiste, ki izpolnjujejo sledeče pogoje:

  • Projektno idejo je oddala skupina (vsaj treh) mladih, ki so vsi v starosti med 16 in 25 let.
  • Vsaj eden v skupini je polnoletna oseba.
  • Vsaj dve osebi imata stalno bivališče v občini Šmarješke Toplice.
  • Projektna ideja je oddana na uradni prijavnici, ki je priloga tega razpisa.
  • Projektna ideja je oddana na spletni naslov info@ambitia.eu najkasneje do 26. april 2024, do polnoči.

Razpisna dokumentacija in hranjenje osebnih podatkov

Projektni predlog je potrebno oddati na uradni prijavnici, ki je priloga te dokumentacije. V prijavnici zahtevamo nekaj osebnih podatkov prijaviteljev, ki nam koristijo kot dokazilo za ustreznost projektne skupine ter za nadaljnje komuniciranje. Zahtevali bomo imena in priimke vseh članov skupine, letnico rojstva vseh članov skupine, ter domači naslov, telefonsko številko ter spletni naslov enega od prijaviteljev. Več osebnih podatkov bomo zahtevali ob podpisu pogodbe v kolikor bo vaš predlog izbran.