Mladinska izmenjava: Marvel Group, Nemčija, oktober 2024

Mladinska izmenjava bo nagovorila osebno rast mladih, predvsem z vidika vaših pozitivnih lastnosti in vas opolnomočila s prijemi, kako postati super junak.

Mladinska izmenjava bo namenjena mladim med 17 in 22 let in se bo zgodila v Oldenburgu, v Nemčiji med 1.10. in 11.10.2024. Iščemo štiri udeležence.

Prijave na karmen.murn@ambitia.eu. Ob prijavi na kratko opišite, zakaj se želite udeležiti izmenjave in kaj od nje pričakujete.