Mladinska izmenjava: Environ(mentally), Romunija, julij 2024

Mladinska izmenjava bo temeljila na znanju okoljske pedagogike oziroma, kako opolnomočiti mlade v času, ko se soočajo z izzivi in posledicami podnebnih sprememb. Mladinska izmenjava je za mlade med 18 in 25 let. Sodelujejo partnerji iz Romunije, Italije in Portugalske.

Projekt še ni potrjen. Več info v začetku meseca maja. Prijave na severina.siter@ambitia.eu. Ob prijavi na kratko opišite, zakaj se želite udeležiti izmenjave in kaj od nje pričakujete.